เมื่อเปิดจุกคอร์คขวดไวน์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเก็บไวน์ไว้เป็นเวลาหลายปี หรือเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไวน์ต้องการเวลาเล็กน้อยในการหายใจ
When to uncork your wine

ไม่ว่าจะเป็นไวน์อายุร้อยปีหรือเป็นไวน์ทั่วไปในขั้นตอนท้ายที่สุดก่อนการดื่ม ไวน์แดงนั้นควรจะเปิดล่วงหน้าที่ 1-2 ชั่วโมงก่อนการเสิร์ฟเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด สำหรับไวน์ขาวฟูลบอดี้ควรเปิดก่อนเสิร์ฟประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอ ส่วนไวน์ขาวชนิดไลท์ เช่น Sauvignon Blanc, Pinot Gris และ non-vintage Champagnes ควรเปิดก่อนประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้ไวน์หายใจและได้รสชาติที่ถูกต้องที่สุด

วิธีเปิดจุกคอร์ค

นอกจากควรทำความสะอาดบริเวณคอขวดก่อนเปิดแล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการตัดฟอยล์หุ้มให้ถูกต้อง : โดยตัดบริเวณใต้วงรอบคอขวด ไม่เช่นนั้นไวน์จะสัมผัสกับฟอยล์ชณะรินทำให้กลิ่นเปลี่ยนแปลงไป - และควรเช็ดปากขวดด้านในแบบเร็วๆ ด้วยกระดาษอเนกประสงค์ที่สะอาด เพื่อขจัดเศษผงจากจุกคอร์คที่อาจตกหล่นลงไปในแก้วได้

อ่านบทความเหล่านี้ต่อไป
compare channel adviser image