ค้นหาคู่มือการใช้งาน

หากต้องการค้นหาคู่มือการใช้งานของ Vintec กรุณาระบุเลขรุ่นด้านล่าง show question

show question

หรือเลือกจากหมวดหมู่สินค้า

ฉันจะหารุ่นสินค้าได้อย่างไร

รุ่นของสินค้าจะระบุอยู่บนแผ่นฉลากรหัสประจำเครื่อง และสามารถอ่านเลขรุ่นสินค้าได้โดย :
(1) รุ่นสินค้า ใช้สำหรับค้นหาคู่มือการใช้งาน หรือซ่อมแซม เข้ารับบริการและอื่นๆ
(2) เลขประจำสินค้า (PNC) ใช้ในการค้นหาอะไหล่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
(3) เลขซีเรียล เป็นเลขเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนั้นๆ

/globalassets/vintec/anz/support/serial-plate-aeg2.png

ตามภาพตัวอย่าง

ฉันจะหาแผ่นฉลากประจำเครื่องได้ที่ไหน

แผ่นฉลาดประจำเครื่องนั้นติดอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกัน ตามประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใต้เคาน์เตอร์

/globalassets/vintec/anz/icons/model-id-underbench.jpg

ตู้สูง

/globalassets/vintec/anz/icons/model-id-cellar.jpg

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย


ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย และข้อมูลควรรู้ อาทิ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า Vintec
compare channel adviser image