3 บทความ
ใหม่ล่าสุด
เก่าที่สุด
เคล็ดลับในการดูแลตู้แช่ไวน์ 6 ประการ
เคล็ดลับในการดูแลตู้แช่ไวน์ 6 ประการ
ใช้หลักการเดียวกับผลิตภัณฑ์ภายในบ้านทุกชิ้น ก็คือ แยกประเภทไวน์ในตู้แช่ไวน์ให้เป็นสองหมวดคือ “ดื่มตอนนี้” และ “ไว้ดื่มทีหลัง” และให้แอปพลิเคชั่น Vintec Club ช่วยจัดการไวน์ในคอลลเคชั่นของคุณ
compare channel adviser image