3 บทความ
ใหม่ล่าสุด
เก่าที่สุด
คุณประโยชน์ของการซื้อ “En Primeur”
คุณประโยชน์ของการซื้อ “En Primeur”
“En Primeur” คือการซื้อไวน์ในอนาคตหรือก่อนที่จะบรรจุขวดในฝรั่งเศส และยังสามารถหมายถึงการซื้อไวน์ในช่วงแรกซึ่งจะได้ราคาพิเศษอีกด้วย
ไวน์ขวดไหนที่ควรเก็บ และขวดไหนที่ไม่ควร : ไวน์ชนิดใดที่ควรเก็บ
ไวน์ขวดไหนที่ควรเก็บ และขวดไหนที่ไม่ควร : ไวน์ชนิดใดที่ควรเก็บ
กว่า 16 ปีในการทำสำรวจในแวดวงอุตสาหกรรมไวน์ พบว่าในออสเตรียเลียไวน์ถูกเปิดดื่มภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ
compare channel adviser image