อัพเดทสถานการณ์โควิด-19

ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 เจ้าหน้าที่เทคนิค และเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสาธารณสุขของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อและให้บริการแบบไร้การสัมผัส

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจในเหตุการณ์ และเรายินดีให้บริการคุณอย่างดีที่สุด
compare channel adviser image